Pro Cardvlinders
Image default
Auto

Rijangst – Je kan jezelf bevrijden van de angst om te rijden.

Ontelbare mensen hebben last van rijangst of zijn bang om te rijden. Elk individu heeft andere aanleidingen en andere redenen om bang te zijn om te rijden. Rijangst kan op verschillende wijze worden opgewekt – door te rijden op hoofdwegen en snelwegen ( het meest voorkomende), door te rijden in druk verkeer, door een bepaalde actie te moeten uitvoeren zoals ritsen en inhalen. Bepaalde strategieën om situaties die rijangst oproepen te vermijden, kunnen voor de mens in kwestie wel tijdelijk soelaas bieden, maar dikwijls leidt dit wel tot een echte innerlijke frustratie die het probleem alleen maar erger maakt. De chauffeur voelt zich ( terecht) beroofd van een vaardigheid of zelf van een voorrecht dat de meeste andere mensen wel hebben.

Psychologen weten dat in de meeste gevallen, de wortels van de rijangst te vinden zijn in een ongeval of een trauma uit het verleden van de chauffeur. Het kan een verkeersongeval zijn dat de oorspronkelijke gebeurtenis was waardoor de rijangst wordt uitgelokt. In sommige gevallen is het eenvoudige feit van getuige te zijn geweest van een ongeval al voldoende om de rijangst uit te lokken. In andere gevallen kan dan weer een klein voorvalletje , zoals bvb een angstig gevoel krijgen bij een zware verkeersdrukte, met de tijd escaleren naar een echt drukkende en algemene angst om te rijden.

Ironisch genoeg, zijn het soms juist de bange chauffeurs die rijangst hebben, die de meest bekwame chauffeurs zijn op de weg. De bange chauffeur wil best zijn angst verbergen voor zijn medereizigers en het resultaat is vaak dat de bange chauffeur veel bekwamer rijdt dan hij zichzelf voelt.

Therapieën om rijangst te overwinnen richten zich op de erkenning van het probleem – “ik heb het”- eerder dan op de ontkenning, dan op methodes om negatieve beelden en gedachten te vervangen door positieve, en dan op het uitzoeken van de oorspronkelijke gebeurtenis of gebeurtenissen die de aanvankelijke angst om te rijden heeft opgewekt.

Hypnose en regressie-analyse werden ook met wisselend succes toegepast als therapie om rijangst te overwinnen. De tijdsduur dat de persoon heeft geleden onder deze angststoornis, de ernst en de frequentie van het voorkomen en het niveau van ontkenning dat er is, hebben allemaal hun invloed op de therapeutische uitkomst.

Rijangst is een te behandelen stoornis. Wil je een goed programma dat je zelf kan volgen, ga dan naar de website van Rijschool MT. Je hoeft niet langer af te zien. Doe vandaag nog iets aan jouw angst !

 

 

http://rijschoolmt.nl