Pro Cardvlinders
Image default
Gezondheid

Ervaar je stress of denk je een burn-out te hebben ?

Alhoewel stress en burn-out met elkaar verband houden, verschillen ze toch op een aantal vlakken. Alle mensen hebben een zekere mate van spanning nodig om optimaal te kunnen functioneren, maar dit kunnen we “positieve stress” noemen, en die houdt gewoonlijk op als de activiteit is uitgevoerd. Negatieve stress daarentegen ontstaat bij onophoudelijke werkdruk of bij het ontbreken van een zekere druk daar waar de persoon in kwestie geen enkele stimulans of positieve feedback ervaart. Een burn-out volgt meestal na een lange periode van negatieve stress en is moeilijker te overwinnen.

Burn-out echter is meer dan het resultaat van negatieve stress en het heeft zijn eigen specifieke symptomen die verschillen van stress. Stress en burn-out mogen dan wel enkele symptomen gemeen hebben, maar het is belangrijk om onderscheid te maken tussen de twee omdat de behandeling ervan ook verschillend is.

In het geval van stress zal de persoon een gebrek aan fysieke energie voelen, terwijl bij een burn-out het gebrek aan energie verschuift naar de gevoelswereld waar de persoon in kwestie ervaart dat hij niets meer betekent. Men heeft het gevoel “opgebruikt” te zijn of zoals bij een auto wanneer de versnelling niet reageert wanneer de gaspedaal wordt ingedrukt. Mensen onder stress hebben de neiging om over actief en nauw betrokken te reageren, vooral als ze perfectionisten zijn of dicht betrokken bij iets zijn. Mensen met een burn-out daarentegen worden in toenemende mate afstandelijker en gevoelloos. Iemand die onder stress staat zal harder proberen om betrokken te worden bij een activiteit, maar iemand met een burn-out zal in tegenovergestelde richting reageren en zich verder los maken.

Mensen die een burn-out ervaren, vertonen in de werkomgeving de neiging om te laat te komen op het werk en te vroeg te vertrekken en tonen weinig of geen interesse in het halen van deadlines. Waar mensen die onder stress staan zullen proberen om de situatie te verbeteren door harder te werken, zal de persoon met een burn-out zich bijvoorbeeld hulpeloos voelen en zijn situatie als hopeloos beschouwen. Het is zeer moeilijk voor een mens om zijn gevoelens van leegte en hopeloosheid om te keren, eens hij in die situatie van een burn-out is terecht gekomen, en daarom is het belangrijk om de symptomen van stress te herkennen als voorlopers voor een burn-out, en er iets aan te doen terwijl het nog mogelijk is. Stress heeft de neiging om fysieke ziekten te veroorzaken door het verlagen van de immuniteitsniveaus en de mensen worden angstig, terwijl een burn-out tot depressie kan leiden als het niet behandeld wordt

Alhoewel dus de symptomen van stress en burn-out verschillend zijn, kunnen de symptomen van stress ons toch vroegtijdig wijzen op een eventuele toekomstige burn-out.

Voor meer informatie betreffende stress verminderen en wat te doen tegen stress bezoek eens onze webiste: burnoutmonitor.nl. Hier vind je allerelei informatie om je weer tot balans te brengen.

 

 

 

 

https://burnoutmonitor.nl/