Pro Cardvlinders
Image default
Bedrijven

Wat is vitaliteit?

Vitaliteit wordt steeds belangrijker, het is een begrip wat veel voorkomt binnen het bedrijfsleven. Maar wat betekent vitaliteit? En waar heeft het voornamelijk mee te maken? Daar zal dit artikel u antwoord op geven.

Op Carrierepoort.nl is het vermogen te vinden om met plezier prestaties te leveren en om mee te veranderen met wat de (werk-)omgeving vraagt.  Wat iemand vitaal maakt is deels persoonsgebonden, daarnaast veranderen de behoeften en wensen van een individu of organisatie met de tijd. Veel bedrijven houden hier niet heel veel rekening mee en grijpen vaak pas in als er sprake is van ziekteverzuim of bij disfunctioneren. Vitaliteit kan bekeken worden vanuit twee perspectieven, namelijk vanuit het perspectief van de werknemer, maar ook vanuit het perspectief van het bedrijf. Bij een bedrijf gaat het dan voornamelijk om een energieke en succesvolle organisatie en bij een werknemer gaat het dan vooral om het vermogen om met plezier en energie prestaties te leveren en mee te veranderen binnen het bedrijf wanneer dit nodig is.

Bij de organisatievitaliteit gaat het in ieder geval om vier variabelen. Ten eerste de structuur, klopt de structuur ten opzichte van uw producten? En klopt de structuur ten opzichte van de omgeving van het bedrijf. Dit zijn twee hele belangrijke vragen die de organisatie moet kunnen beantwoorden. Wanneer deze vragen met nee beantwoordt zijn, dan zou er iets aan de structuur gedaan moeten worden. Ook de cultuur is een belangrijk punt, wat zijn de normen en waarden binnen uw bedrijf en welk gedrag past daarbij? De cultuur moet namelijk het beste bij uw beleid passen en natuurlijk bij de wensen van uw klanten. Dan komt de energie, hoe verschilt de energie per afdeling? Deze energie moet goed zijn, maar ook weer niet te heftig, want daardoor zullen medewerkers minder hun best doen. Ten slotte de performance. Hoe zit het met de winstgevendheid van het bedrijf? Of het bedrijf goed loopt of juist totaal niet, daar moet rekening mee worden gehouden. Wilt u hier nou meer over weten, kijk dan even op www.carrierepoort.nl

http://carrierepoort.nl/