Pro Cardvlinders
Image default
Woningen

De meerjarenplanning voor kostenbesparing

In de meerjarenplanning is in de meeste gevallen opgenomen wanneer er een controle of herstel aan het complex moet plaatsvinden. Om dit zo gestructureerd mogelijk te doen kan er een Technisch meerjaren plan opgesteld worden. Hierin staat precies beschreven hoe de (complexe) onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd moeten worden, van begin tot eind. Deze onderhoudswerkzaamheden kunnen bestaan uit asbestverwijdering, renovatie of bijvoorbeeld schilderwerkzaamheden. Door het opstellen van zo’n plan zal de overlast voor de bewoners minimaal zijn en het resultaat dat behaalt wordt maximaal. Voorbeeld MJOP kan bestaan uit eerst een visuele inspectie van het complex, waar deze beoordeelt wordt volgens conform NEN2767. Dit is een norm voor conditiemeting. De fysieke kwaliteit van bouw- en installatiedelen wordt gemeten of deze nog voldoet aan de eisen. Op basis hiervan worden de gebreken vastgesteld. Er worden ook foto’s gemaakt van deze gebreken, zodat er altijd een bewijs is en je deze foto’s kan opnemen in het onderhoudsplan. Dan wordt er een planning gemaakt waarin alle kosten van de onderhoudswerkzaamheden worden opgenomen. Aan al deze planning zijn vele voordelen gekoppeld. Denk maar eens aan het kritisch kijken naar de voorbereiding, uitvoering en de controle van de werkzaamheden bij het Technisch meerjaren plan.  Je krijgt een actueel inzicht in meer- en minderwerk dankzij de rapportages. Dit resulteert uiteindelijk in een voordelige kostenbesparing. Door samen met de aannemer het plan op te zetten zal dit voor minimale overlast, minimale kosten en een maximaal resultaat resulteren. Al met al zal je een hoop geld besparen door gebruik te maken van zo’n onderhoudsplan. Het wordt echter wel opgesteld in samenwerking met de Vereniging van Eigenaren die bestaat uit de vergadering van eigenaars, het dagelijks bestuur, de voorzitter van de (leden)vergadering en de kascontrolecommissie. Het bestuur bestaat uit één of meer bestuurders die al dan niet uit de eigenaars door de vergadering wordt benoemd.

http://www.laan35.nl/