Inkoopadvies richt op prijsafspraken en sociale interactie

Inkoopadvies richt zich zeker niet alleen op prijsafspraken. Ook de sociale interactie bij de inkoop en verkoop speelt een belangrijke rol. Tactisch inkoopadvies omvat het proces waarin er gekozen wordt voor een bepaalde leverancier en onder welke voorwaarden die leverancier producten of diensten mag leveren. Bij deze voorwaarden wordt een inkoopadvies uitgebracht dat zich richt op zaken als de prijs, maar ook de menselijke kant is hierbij belangrijk. In het verkoopadvies moet enerzijds rekening worden gehouden met het inkoopbeleid van het bedrijf, maar tegelijkertijd spelen de sociale interacties tussen inkoper en leverancier een grote rol in de relatie op de lange termijn.

Het effect van relaties bij inkoopadvies tussen de inkoper en de leverancier

Het is altijd fijner zaken doen met iemand die u graag mag. Daarom is inkoopadvies ook gericht op de sociale kant van de strategische inkoop. Als inkoper is het namelijk belangrijk om een zekere mate van rationaliteit en objectiviteit in het oog te houden. Veel bedrijven kiezen tegenwoordig dan ook voor een inkoopbureau dat onafhankelijk een oordeel kan vormen over de beste leveranciers. Een goede relatie tussen inkoper en leverancier is zeker belangrijk maar er zal altijd gedacht moeten worden vanuit de prioriteiten vanuit het bedrijf en niet vanuit persoonlijk oogpunt.

Inkoopadvies voor een efficiënt en kosteneffectief beleid van de overheid

Iedereen wil de kosten voor efficiënt inkoopadvies natuurlijk zo laag mogelijk houden. Of dat nu een bedrijf, organisatie of de overheid is. Door de veranderende marktomgeving is er bij de overheid de behoefte ontstaan om het inkoopbeleid te professionaliseren en daarom kiezen zij ieder jaar 10 bureaus uit om een inkoopadvies te formuleren waarbij overheidsuitgaven efficiënter kunnen worden ingericht. Deze adviesbureaus hebben zich middels een Europese aanbesteding in kunnen schrijven en hier zijn de 10 beste uitgekozen. Deze adviesbureaus mogen zich nu twee jaar lang ‘preferred supplier’ van de overheid noemen. Inkoopadvies omvat dus meer dan het formuleren van een strategie aan de hand van een marktonderzoek en kan in iedere sector bijdragen aan een meer gestroomlijnde economie.